יום ד', יז’ בשבט תשע”ט
    האתר הראשי  |  דף הבית  .
תוכנית אסטרטגית עירונית 2014, 32,400 תלמידים בירושלים ב-90 בתי ספר ו-1080 כיתות לימוד יכנסו לתוכנית תקשוב מלאה במודל "בתי ספר דיגיטאלים", יחד אנו יוצרים את העתיד החינוכי של עירנו.

תוכנית תקשוב ירושלמית ועדת חינוך